Teatro

Anacos de brétema no vento

Casahamlet

Representación dunha Aula Aberta, unha exposición dos traballos interpretativos realizados polos alumnos do Estudo de Teatro Casahamlet, con motivo do seu XX Aniversario. Unha mostra antolóxica de distintas escenas de diversos autores: Tennessee Williams, Alan Poe, Manuel Lourenzo, A. Cunqueiro, entre outros, que leva por título: Anacos de brétema no vento.