Música

Gala lírica do LXX Aniversario

PROGRAMACIÓN LÍRICA DA CORUÑA 2022

 

José Miguel Pérez Sierra, Angela Meade, Moisés Martín, Verónica Dzhioeva, Mónica Redondo, Nicole Brandolino, Luiz-Ottavio Faria.