Música

Orquestra Infantil da Sinfónica de Galicia: Fin de curso

SON FUTURO

 

Poñeremos en práctica todo o aprendido durante o curso cun programa de estilos moi variados, que esixe dominar diferentes aspectos técnicos da práctica orquestral así como diversas estéticas musicais.

REPERTORIO

  • Suite of the day | H. Burgoyne
  • Fantasía do crebanoces | P.I. Tchaikovsky

Grupo Pizzicato

Enrique Iglesias, director

  • Palladio | K. Jenkins
  • Suite Capriol | P. Warlock
  • Andante festivo | J. Sibelius

Grupo Arcos

Jorge Montes, director