Protocolo COVID-19

PROTOCOLO DE ACCESO E ESTANCIA EN ESPACIOS IMCE

Será de obrigado cumprimento:

  • Uso de mascarillas. (Salvo casos contemplados na normativa vixente)
  • Uso da butaca que lles asigne o persoal de sala do recinto.
  • Respetar a sinalización.
  • Seguir as indicacións do persoal de sala.

Recoméndase:

  • Limitar o uso dos aseos (o seu acceso está sinalizado)

Recorden:

  • Manter a distancia de seguridade.
  • Actuar con responsabilidade.

ENTRE TODOS O ESTAMOS A CONSEGUIR