Características

 

PROPOSTAS DE USO

REGULAMENTO DE USOS DO TEATRO COLÓN FOLLA DE SOLICITUDE DE CESION DO TEATRO FICHA TECNICA PLANO DE BUTACAS DO TEATRO

 

Xefe técnico: ivanrodriguezbarreiro@gmail.com

As empresas, entidades ou organizacións interesadas no uso do Teatro Colón deberán presentar preferentemente por rexistro telemático ou no seu defecto por rexistro físico
na propia Deputación da Coruña o seguinte: Unha Folla de solicitude por cada espectáculo proposto e a documentación explicativa que consideren.

Envío por correo postal:
Deputación da Coruña – Rexistro
Avda. Porto da Coruña nº2
15003 A Coruña