Características

ORDENANZA DE PREZOS PÚBLICOS

DESCARGAR ORDENANZA

 

PROPOSTAS DE USO

REGULAMENTO DE USOS DO TEATRO COLÓN FOLLA DE SOLICITUDE DE CESION DO TEATRO FICHA TECNICA PLANO DE BUTACAS DO TEATRO

 

Xefe técnico: ivanrodriguezbarreiro@gmail.com

As empresas, entidades ou organizacións interesadas no uso do Teatro Colón deberán presentar preferentemente por rexistro telemático ou no seu defecto por rexistro físico
na propia Deputación da Coruña o seguinte: Unha Folla de solicitude por cada espectáculo proposto e a documentación explicativa que consideren.

Envío por correo postal:
Deputación da Coruña – Rexistro
Avda. Porto da Coruña nº2
15003 A Coruña