Entradas

LIÑAS DE DESCONTO
10% Estudantes: FP, Bacharelato e Universitarios (Universidade de A Coruña)
10% Xubilados maiores de 65 anos
10% Desempregados
20% Estudantes da Universidade de A Coruña (só para a zona de principal)
20% Grupos de 20 ou máis persoas
20% Prazas de Mobilidade Reducida e acompañante. Pódese reservar praza chamando ao 606 232 857

Os descontos só se aplicarán antes de finalizar o proceso de compra.

Teatro  Colón, os días de espectáculo de 12.00 a 14.00 e de 17.00 a peche. [Só admite o pago en efectivo]

Sede Afundación A Coruña. Cantón Grande 21/23. De luns a sábado, de 9.00 a 21.00 h

Praza de Ourense. De luns a venres de 9.30 a 13.00 e de 16.30 a 19.30

902 504 500. De luns a sábado, de 8.00 a 22.00 h.
INFORMACIÓN PRÁCTICA

  • Unha vez comenzado o espectáculo (tanto no inicio coma na segunda parte se existise un descanso) non se permite o acceso á sala (Art. 15 Regramento de uso do Teatro Colón)
  • Os palcos 11 e 12 son de visibilidade reducida.
  • Non se pode fumar dentro do edificio, tampouco consumir bebida ou comida dentro da sala, salvo en casos excepcionais nos que así o determine a dirección do teatro.
  • Non se admiten cambios nen devolucións de entradas, a excepción da suspensión dunha función. Neste caso poderase pedir a devolución do importe da localidade adquirida a través da mesma canle pola que se realizou a compra e sempre dentro do prazo establecido a tal efecto.
  • O Teatro Colón non se responsabiliza das informacións erróneas sobre a súa actividade e horarios recollidas nos medios de comunicación.
  • O Teatro Colón resérvase o dereito de modificar os horarios, datas ou contidos das representacións, así como o dereito a poñer en venda novos tipos de entrada ou lanzar algunha promoción. No caso de producirse un cambio este darase a coñecer a través dos distintos medios dos que dispón o teatro.
  • Non está permitida a captación de imaxe ou son sen unha autorización previa por parte do teatro.
  • Antes do comezo do espectáculo e imprescindible desconectar as axendas, alarmas, teléfonos móbiles e calquera outro tipo de dispositivo electrónico.
  • Para os espectáculos infantís, infórmese no despacho de billetes (606 23 28 57) se os menores de 2 anos deben pagar entrada.