Contacto

Teléfono: 981 080 300

Correo electrónico: teatro.colon@dacoruna.gal

PROPOSTAS DE USO

As empresas, entidades ou organizacións interesadas no uso do Teatro Colón deberán presentar preferentemente por rexistro telemático ou no seu defecto por rexistro físico na propia Deputación da Coruña o seguinte: Unha Folla de solicitude por cada espectáculo proposto e a documentación explicativa que consideren.

Envío por correo postal:
Deputación da Coruña – Rexistro
Avda. do porto da Coruña nº2
15003 A Coruña