Música

Concerto de Reis

NADAL NO COLÓN

 

Concerto especial de Reis coas agrupación de nenos e rapaces da Orquesta Sinfónica de Galicia.

ANTONIO VIVALDI
Concierto en sol mayor, RV 144
SHEILA NELSON
String Ensemble Book 2 (selección)

ORQUESTRA DE NENOS DA OSG
ENRIQUE IGLESIAS, director


GUSTAV HOLST
St. Paul (suite)

ORQUESTRA DE NENOS DA OSG
JORGE MONTES, director