Monólogos

Luis Zahera | Chungo

ARREDOR DA LINGUA

 

chungo
adxectivo
1. COLOQUIAL • ESPAÑA
Que ten mal aspecto ou está estragado, enfermo ou en mal estado.
2. COLOQUIAL • ESPAÑA
Difícil, complicado.

Luis Zahera, recoñecido e galardoado actor galego, repasa a súa nenez desde a infancia, o colexio, a súa familia, os seus inicios no mundo da interpretación, a súa carreira e unha chea de anécdotas e experiencias, todas elas reais como a vida mesma, cun monólogo co quere deixar ben claro que desde que naceu, sempre tivo algo especial, algo ‘chungo’.