Música

Valeria Castro

Valeria Castro é dona dunha voz sensible, fráxil, propicia para o calafrío. O seu primeiro álbum, con cariño y con cuidado, é unha radiografía da alma formulada en primeira persoa; un exercicio de autoestima e amor propio e, sobre todo, a constatación de que o seu asinante só sabe falar daquilo que verdadeiramente lle concirne e conmove. Nada do que canta e conta Valeria comprenderíase sen toda a súa bagaxe previa; sen o alento dunha terra, unha familia e unha veciñanza, sen a pegada indeleble da súa illa: A Palma. Non canta só ela, a título particular: canta todo un pobo, unha maneira de concibir a vida. É a voz da sinceridade e a esencia. Unha garganta en carne viva.